کد های ارور یا خطا در عملکرد تردمیل

کد های ارور یا کد های خطا در عملکرد سیستم های تردمیل در هر دستگاه به صورت از پیش تعیین شده در مدار کنترل آن تعریف شده است.

هر کارخانه به صورت پیش فرض برای هر ایراد کدی را در سیستم تعریف می کند که در زمان راه اندازی دستگاه اگر هر کدام از قسمت ها دچار مشکل شوند کاربر بتواند با استفاده از آن کد به صورت تقریبی از مشکل آگاهی پیدا کرده و صورت امکان آن را رفع نمایید. معمولا شرکت های سازنده تردمیل به صورت قراردادی از کد ها به صورت یکپارچه استفاده می کنند. تا کاربران و تعمیرکاران سردرگم نشوند.

این موضوع مطلق نیست!! و گاه یک شرکت برای ایراد در مشکل موتور برای مثال کد شماره 2 را تعریف کرده و شرکت دیگر ممکن است برای این مشکل کد دیگری را بر روی دستگاه تعریف کرده و شرکت دیگر ممکن است برای این مشکل کد دیگری را بر روی دستگاه تعریف کرده باشد.

بنابراین ما به صورت یک ضریب میانگین کد هایی که به صورت مشترک در دستگاه تعریف شده اند را در نظر گرفته و به صورت مختصر به آن ها اشاره می کنیم. لازم به ذکر است که تشخیص دقیق ایراد فقط توسط یک تعمیرکار با تجربه انجام می گیرد.