ایجاد الکتریسیته ساکن وقتی در حال دویدن به بدنه دستگاه دست می زنید

این حالت زمانی اتفاق می افتد که الباف پارچه ای زیر نوار نقاله خاصیت آنتی الکترواستاتیک خود را به دلیل عدم نگهداری صحیح نوار نقاله و فرسودگی از دست داده باشد. در این حالت در هنگام دویدن بر روی دستگاه وقتی به قسمت های فلزی دستگاه دست می زنیدجرقه تولید می شود. ادامه این حالت کی تواند آسیب شدیدی به برد کنترل یا مانیتور دستگاه وارد کند. برای رفع این مشکل نوار نقاله باید تعویض شود.