مشکلات مربوط به استارت نکردن تردمیل

علت به وجود آمدن این مشکل می تواند عوامل مختلفی باشد. بررسی کنید که آیا کلید ایمنی در جای خود قرار دارد یا نه؟ در واقع استارت نکردن دستگاه می تواند علت سوختگی در مدارات الکترونیکی و یا موتور دستگاه نیز باشد.